DriebladConsulting.b.v.

project en programma management

Periode

Juli 2017- heden

Opdrachtgever

De Nederlandsche Bank

Functie

Projectmanager Statistiek programma Hermes

Werkzaamheden

Vernieuwen Macro-economische statistieken data ontvangst en verwerking.

Op basis van het dataplatform en het damhof datakwadrantenmodel de voortbrenging van de Kwartaalbetalingsbalans realiseren. Dit in nauwe samenwerking met het CBS om zo tot een 1-cijfer gedachte te komen. In het verleden is het geregeld voor gekomen dat de cijfers van DNB en CBS significant afweken. Deze nieuwe werkwijze is ingericht om dit te voorkomen.

Voor de ontvangst en verwerking van de databestanden is een A2A managed data verwerkingsstraat neergezet i.c.m Logius als authenticatie partij.

Voor de ondersteuning van de werkwijze van Statistici, waarbij behoefte is aan zowel de meest actuele cijfers maar ook aan een stabiele analyse situatie is de architectuur van de zogeheten “Transparantie eilanden” uitgewerkt.

Verantwoordelijk voor de executie van deze architectuur.

Periode

Juli 2012- juli 2017

Opdrachtgever

De Nederlandsche Bank

Functie

Programmamanager Ceasar – realiseer en implementeer Data Platform DNB

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor de implementatie van een data ontvangst en validatie straat ten behoeve van de controle en verwerking van de Solvency II en CRDIV rapportages van verzekeraars en banken. Hiervoor is een nieuw ontvangstportaal i.c.m eHerkenning als authenticatie neergezet. Voor de validatie van de rapportages is een XBRL validatiestraat opgezet.

Verantwoordelijk voor de executie van de Damhof Datakwadrantenmodel architectuur, hiervoor oa een Data Service Centre mede vormgegeven, een dataverwerkingsplatform geïmplementeerd, model gedreven voortbrenging. Belangrijke kenmerken van het platform zijn traceability, auditability, consistentie en nauwkeurigheid. Een externe audit uitgevoerd door onafhankelijke experts heeft de uiteindelijke oplossing het predikaat “state of the art” gegeven.

Verantwoordelijk voor de aansturing van alle betrokken ICT afdelingen om zo het programma tot een succes te maken. Een van de onderdelen die hiervoor nodig waren was de introductie van .net als ontwikkelplatform binnen DNB, een disruptieve verandering die het vertrek van veel java ontwikkelaar tot gevolg had.

Verantwoordelijkheden bewogen zich van het bestuurlijk niveau, tot midden management, uitvoerders, beheerders, modelleurs, analaisten, ontwikkelaars en infrastructuur specialisten.

Periode

Juni 2012- heden

Opdrachtgever

De Nederlandsche Bank

Functie

Projectmanager SAS

Implementatie SAS9.3

Implementatie van SAS – Visual Analitics incl oprichten gebruikers community.

Upgrade SAS-VA naar v7.3

Upgrade naar SAS 9.4m4

Periode

mrt 2011- juni 2013

Opdrachtgever

De Nederlandsche Bank

Functie

Projectmanager ICT

Werkzaamheden

Projectmanager voor diverse ICT projecten.

Implementatie van enterprise zoekmachine Autonomy IDOL7, Implementatie van een Q&A applicatie voor de afdeling communicatie

Implementatie van SAS 9.3 als nieuw statistiek platform voor DNB.

Betrokken partijen: extern: leveranciers pakketten

Intern: afd ICT, afd statistiek, afd communicatie, afd I&D

Periode

Sept 2009- dec 2010

Opdrachtgever

ROC van Twente

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

nvt

Werkzaamheden

Projectmanager Trigion Academie voor het College Dienstverlening & Gastvrijheid van het ROC van Twente

Opzetten van een opleiding voor 440 leerlingen (teamleiders van het bedrijf Trigion) binnen het ROC van Twente. Aannemen van docenten, inrichten elektronische leeromgeving, bewaking van het volgen van het kwalificatiedossier, planning opleidingsdagen op locatie bij Trigion, inregelen begeleidingsmodel volgens wettelijk model. Aansturen docenten en begeleiders

Verantwoordelijk voor de externe contacten en alle afspraken met Trigion.

Sollicitatieprocedure voor het vervolg traject van 2000 beveiligers alle docenten en BPV-begeleiders uitgevoerd, 30 docenten en BPV begeleiders aangenomen.

De projectmanager moet verantwoording afleggen aan de directeur van het MBO college.

Betrokken partijen: extern: Trigion

Intern: 1 MBO college, afd communicatie, afd ICT

Periode

mrt 2008 – jul 2009

Opdrachtgever

Belastingdienst CICT

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

RUP, SOA, Mainframe, Unix,, Intranet MQ, Websphere Messagebroker, Servicebus, Websphere Portal, WAS, WCM, ECM, Java, ITIL, OTAP

Werkzaamheden

Projectmanager voor de Service Delivery binnen de unit Basisvoorzieningen van B/CICT

Voor de Service Delivery als projectmanager verantwoordelijk voor de integratie en volgens planning uitrollen van de resultaten die binnen de unit werden gerealiseerd. Het betreft hier de belastingdienstservice bus, gegevenshuishouding, belastingdienst portal en de portal applicatie KLOP2. Verantwoordelijk voor productie van alle producten van de unit.

Verantwoordelijk voor het maken en nakomen van de afspraken met andere afdelingen en het sturen op het nakomen van de planning afspraken door deze afdelingen..

Unit breed verantwoordelijk voor het juiste gebruik en inrichting van SCCM.

HR verantwoordelijk voor team van 20 medewerkers, deze werkzaamheden werden uitgevoerd volgens het model van performancemanagement. Verantwoordelijk voor POP, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Daarnaast werden er “bila’s” gevoerd met een frequentie van 5 weken

Periode

Aug 2006 – jan 2008

Opdrachtgever

Achmea

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

Waterval, RUP, Mainframe, J2EE, Internet, Messagebroker, Legacy, SOA

Werkzaamheden

Projectmanager voor het project Invoering PensioenWet in het Shared Service Center Life & Pensions binnen Achmea.

Verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe pensioenwet (ingang 1-1-2007) binnen de pensioenadministratie van het shared service centrum Life&Pensions van Achmea. Realiseer de benodigde aanpassingen in producten, processen en systemen, en ontwikkel kennis verzorg opleiding/training bij medewerkers van de administratie.

Daarnaast op programmaniveau verantwoordelijk voor de realisatie van de startbrief voor de divisie Pensioenverzekeren. Dit is voor de labels Interpolis, Avero en Centraal Beheer.

Periode

2006 – 2007

Opdrachtgever

ilionX

Functie

Competence manager Projectmanagement

Technische omgeving

Nvt.

Werkzaamheden

Als competence manager verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de competentie projectmanagement binnen ilionX.

Dit omvat o.a ontwikkelen visie omtrent projectmanagement binnen ilionX, opleidingsplannen opstellen, aanpak definiëren en begeleiden van projecten binnen ilionX.

Periode

Juli 2004 – juli 2006

Opdrachtgever

Achmea

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

Waterval, RUP, Mainframe, J2EE, Internet, Messagebroker

Werkzaamheden

Projectmanager voor 2 deelprojecten binnen fase 1 en fase 2 van het programma Alife. Onderwerp van dit programma was het realiseren van een nieuw pensioen administratie systeem voor Achmea pensioenen IBSEN.

Project Outputmanagement: verantwoordelijk voor de realisatie, implementatie en in beheer name van de outputcomponent voor het programma IBSEN waarmee geautomatiseerd de eventcommunicatie richting werkgevers en deelnemers wordt opgesteld.

Project e-BackOffice: realiseren van de internet voorkant van het administratiesysteem IBSEN waarmee de Relatiebeheerders van Achmea de portefeuille kunnen beheren. Tevens kunnen de werkgevers en de deelnemers via deze applicatie hun afgenomen pensioenproducten beheren en inzien.

Verantwoordelijk voor het aansturen van de externe leverancier voor de realisatie dit project, CapGemini