Drieblad Consulting B.V.
Projectmanagement
Home

Drieblad Consulting B.V. over projectmanagement

"Vergroot de effectiviteit van projecten van de klanten door verbetering van kwaliteit van projectmanagement.  Hierdoor zullen waardering van klanten en tevredenheid van medewerkers toenemen."

Drieblad Consulting B.V. onderscheidt zich hierbij doordat:

  • We aantoonbaar succesvol zijn voor en met onze klanten. Geen vage beloftes of adviesrapporten maar een concrete verandering, verbetering van kwaliteit of verlaging van kosten.
  • We ons committeren aan het afgesproken resultaat. Afspraak = Afspraak
  • We passie hebben voor ons vak en die passie vertalen naar innovatieve projectmanagementservices en instrumenten die u helpen veranderingen succesvol te realiseren. Deze services worden niet instrumenteel, maar pragmatisch toegepast.

 

De geadopteerde projectmanagement methode is Prince2. 

Prince2 is een projectmanagementmethode, gebaseerd op "best practices" en generiek toepasbaar. De methode beschrijft voor het hele project de processen die de projectmanager doorloopt inclusief hulpmiddelen, standaard documenten en begrippen. De rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden komen ook aan bod. Prince2 onderscheidt zich van andere methodes door:
- Sterke focus op de "business case"
- Procesoriëntatie
- Focus op beheersbaarheid van projecten
- Het principe van "Management by Exception"

 


 Copyright © 2011 Drieblad Consulting B.V. Contact l Disclaimer